Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (ΕΗΜ)  του Τμήματος Φυσικής ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1963. Βρίσκεται στην δυτική πτέρυγα της Σχολής Θετικών Επιστημών και ανήκει στον Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Σήμερα, στις ερευνητικές δραστηριότητες του  εργαστηριού, απασχολούνται 11 μέλη ΔΕΠ ενώ 4  άτομα απασχολούνται στην τεχνική υποστήριξή του.  Στο εργαστήριο εκπονούνται διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και  φιλοξενούνται ξένοι ερευνητές από προγράμματα  Marie Curie. Αποστολή του εργαστηρίου είναι να  παρέχει στα μέλη ΔΕΠ τον απαραίτητο εξοπλισμό  για το δομικό χαρακτηρισμό των υλικών, σε μικρο-  και νάνο- κλίμακα, καθώς και υπηρεσίες που  σχετίζονται με την ηλεκτρονική μικροσκοπία. Ο ρόλος του είναι επιπλέον εκπαιδευτικός και  συμβουλευτικός. Η ερευνητική δραστηριότητα  επικεντρώνεται στη μελέτη δομικών ατελειών και  ιδιοτήτων, με τις τεχνικές της Ηλεκτρονικής  Μικροσκοπίας, μιας μεγάλης ποικιλίας  διαφορετικών υλικών όπως ημιαγωγικά υλικά, λεπτά υμένια, νανο-ετεροδομές, φυσικά ή τεχνητά υλικά σε μορφή σκόνης, κεραμικά, πολυμερή, μέταλλα και  μεταλλικές επικαλύψεις.  Στοιχεία επικοινωνίας +30 2310 998 146 elmiclab@physics.auth.gr http://elmiclab.physics.auth.gr   tsiaous@auth.gr